: ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
ͧ : ประกาศโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา2563
¹ : admin
Ҫ : 577
พุธ ที่ 17 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 [ ǹŴ ŻСͺ ]
 

ประกาศโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา2563