: ฝ่ายพัสดุและสินทรัพย์
ͧ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคาร สปช202/26 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
¹ : admin
Ҫ : 470
จันทร์ ที่ 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563
 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคาร สปช202/26 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


1.ตัวอย่างร่างประกาศเชิญชวน
2.ตัวอย่างร่างเอกสารประกวดราคา
3.งวดงาน
4.บก01
5.แบบรูปรายการ
6.ปร4-6.pdf
7.ปร4-6.excel