: ฝ่ายพัสดุและสินทรัพย์
ͧ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง ๖ ที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
¹ : admin
Ҫ : 650
อังคาร ที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 [ ǹŴ ŻСͺ ]
 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง ๖ ที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)