: ข่าวสารงานวัดผล
ͧ : ประกาศผลการเรียน ม.6(ครบทุกรายวิชา)ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ข้อมูล ณ วันที่ 19 มี.ค. 2561
¹ : niyomycp
Ҫ : 1986
อาทิตย์ ที่ 11 เดือน มีนาคม พ.ศ.2561 [ ǹŴ ŻСͺ ]