: ข่าวสารงานวัดผล
ͧ : ผลการเรียนเฉลี่ยเรียงลำดับ (5 ภาคเรียน) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 ใช้ประกอบเข้าศึกษาต่อ
¹ : niyomycp
Ҫ : 1139
พุธ ที่ 18 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560 [ ǹŴ ŻСͺ ]