: ฝ่ายพัสดุและสินทรัพย์
ͧ : แผนการจัดจ้าง ก่อสร้างโรงอาหารขนาดกลาง 500 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
¹ : kiti
Ҫ : 760
พุธ ที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2559
 

คลิกเพื่อโหลดเอกสาร