: ฝ่ายพัสดุและสินทรัพย์
ͧ : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
¹ : kiti
Ҫ : 924
พฤหัสบดี ที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2559 [ ǹŴ ŻСͺ ]
 

ตาราง ปปช 01