ชื่อ - นามสกุล :นายเตชิต พระไชยบุญ
ตำแหน่ง :รองผู้อำนวยการโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :045-678-11
Email :
กลุ่ม / แผนก : บุคลากรฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : รองผู้อำนวยการโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม