ชื่อ - นามสกุล :นางอัมพร สีหะวงษ์
ตำแหน่ง :ครู/ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ
หน้าที่ในกลุ่ม :