ชื่อ - นามสกุล :นางสาวจตุพร แก้วพวง
ตำแหน่ง :ครู/ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนะธรรม
ที่อยู่ :
Telephone :0848360348
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระสังคมฯ
หน้าที่ในกลุ่ม :