ชื่อ - นามสกุล :นายสายันต์ ดวงเนตร
ตำแหน่ง :ครู/ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนะธรรม
ที่อยู่ :
Telephone :0895781039
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระสังคมฯ
หน้าที่ในกลุ่ม :