ชื่อ - นามสกุล :นายอำไพ พิมพ์ทอง
ตำแหน่ง :ลูกจ้างชั่วคราว
หน้าที่หลัก :งานบริการ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานบริการ
หน้าที่ในกลุ่ม :