ชื่อ - นามสกุล :นายวิจิตต์ นาเมือง
ตำแหน่ง :ครูช่วยสอน 3
หน้าที่หลัก :งานบริการ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานบริการ
หน้าที่ในกลุ่ม :