ชื่อ - นามสกุล :นายสนอง ห้วยจันทร์
ตำแหน่ง :ช่างไม้ ชั้น 3
หน้าที่หลัก :งานบริการ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานบริการ
หน้าที่ในกลุ่ม :