ชื่อ - นามสกุล :นางสาวอินทร์ สีหะวงษ์
ตำแหน่ง :ครู/ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่อยู่ :
Telephone :0895838439
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ฯ
หน้าที่ในกลุ่ม :