ชื่อ - นามสกุล :นางชุดาภา เงาศรี
ตำแหน่ง :ครู/ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :กลุ่มสาระการงานอาชีพ
ที่อยู่ :
Telephone :0816319993
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระการงานอาชีพ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มสาระ