ชื่อ - นามสกุล :นางดวงกาญจน์ เครื่องจำปา
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่อยู่ :
Telephone :0815792352
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ฯ
หน้าที่ในกลุ่ม :