ชื่อ - นามสกุล :น.ส. จานงค์ พิบูลย์
ตำแหน่ง :ครู/ชำนาญการ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ
หน้าที่ในกลุ่ม :