[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
เมนูหลัก
qr-code-page
QR Code Page facebook
โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม
0b816c04a945fce407e3deafd3daaef8.png
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 211 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน

แผนผังหน่วยงาน
บุคลากรฝ่ายบริหาร
Click ดูประวัติ
นายบัญชา ติละกูล
ผู้อำนวยการโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม
บริหารการจัดการศึกษา
Click ดูประวัติ
นายถนอม แก้วแดง
ผช.ผอ./ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Click ดูประวัติ
นายอุดม ประสาร
ผช.ผอ./ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Click ดูประวัติ
นายรุ่งนิรัตน์ ศรีนาม
ผช.ผอ./ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
Click ดูประวัติ
นายอุดม ยุพิน
ผช.ผอ./ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการงานอาชีพ
Click ดูประวัติ
นายผจญภัย เครื่องจำปา
ผช.ผอ./ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : บุคลากรฝ่ายบริหาร
2 : กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ฯ
3 : กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
4 : กลุ่มสาระภาษาไทย
5 : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
6 : กลุ่มสาระการงานอาชีพ
7 : กลุ่มสาระศิลปะ
8 : กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ
9 : กลุ่มงานแนะแนว
10 : กลุ่มงานบรรณารักษ์
11 : กลุ่มงานบริการ
12 : กลุ่มสาระสังคมฯ
Example of Auto Loading Bootstrap Modal on Page Load

<