[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
เมนูหลัก
เพจเฟสบุ๊คโรงเรียน
QR Code Page facebook
โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม
คู่มือความปลอดภัยในสถานศึกษา
Qr-Code
คู่มือความปลอดภัยในสถานศึกษา
โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม

หรือคลิกลิงค์ด้านล่างนี้เพื่อเข้าสู่เว็บไชต์
เข้าสู่เว็บไชต์คู่มือความปลอดภัยในสถานศึกษา
งาน 8 กลุ่มสาระ
Qr-Code
งาน 8 กลุ่มสาระ
โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม

หรือคลิกลิงค์ด้านล่างนี้เพื่อเข้าสู่เว็บไชต์
เข้าสู่เว็บไชต์งาน 8 กลุ่มสาระ
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 235 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน

  
วิสัยท้ศน์ และพันธกิจ  
 

วิสัยทัศน์ (Vision)
โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคมเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  มุ่งสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานวิถีพุทธและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

พันธกิจ (Mission)
1.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
2.  พัฒนาการจัดหลักสูตร  กระบวนการและกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล
3.  ส่งเสริมอัตลักษณ์ความเป็นไทย และทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมตามแนววิถีพุทธ
 

<