[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม


การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะแบบวัดการรับรู้ EIT
ส่วนเสียภายนอก (EIT)
(เพื่อให้ผู้รับบริการหรือติดต่อราชการ
มีโอกาสมีส่วนร่วมในการประเมิน
ITA ของหน่วยงาน)
Facebook โรงเรียน


linkคู่มือสถานศึกษาปลอดภัย
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 235 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน

  
5-ข้อมูลการติดต่อ  
 

ที่อยู่โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม

270 หมู่ 10 ต.ยางชุมน้อย อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ 33190 
เบอร์โทร 045-687-116, เบอร์โทรสาร 045-687-116
อีเมล์ boss01@ycpschool.ac.th

ที่ตั้งโรงเรียน
                  โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม  อำเภอยางชุมน้อย  จังหวัดศรีสะเกษ  จัดตั้งในสมัย  นายธันย์  ศรีเมือง  ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้ากิ่งอำเภอยางชุมน้อย         ในขณะนั้นโดยความคิดริเริ่มของพระศาสนดิลก (ท่านเจ้าคุณหน่วย) เจ้าอาวาสวัดหลวงสุมังคลาราม  เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ (ธรรมยุต)  ซึ่งมาจำพรรษาอยู่ที่วัดโพธิ์ชัยศรี ตำบลยางชุมน้อย อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ และกลุ่มผู้นำชุมชนในอำเภอยางชุมน้อย ซึ่งประกอบด้วย  1) นายบุญตา  ชาภักดี  2) นายธรรมศรี   สีหะวงษ์        3) นายนิน  สีหะวงษ์ 4) นายบุญมี  ศรีนาม 5) นายบุญเรือง  สีหะวงษ์  6) นายสมศรี  ทองแสง 7) นายทองดี  ศรีนาม 8) นายพรมมา  สีหะวงษ์  9) นายสุดตา   สีหะวงษ์  10) นายต่อย  สีหะวงษ์ 11) นายพรหมมา  สีหะวงษ์  12) นายจั่น  รักษาถิ่น 13) นายเพ็ชร  ทองอินทร์ (อาจารย์โรงเรียนยางชุมน้อยหน่วยฯ)  14) อาจารย์แพง (วัดโพธิ์ชัยศรี) 15) นายคงสิทธิ์  วรงค์ (ศึกษาธิการกิ่งอำเภอ ) 16) นายเสรีชัย สารีบุตร (หัวหน้าหมวดการศึกษากิ่งอำเภอ) ได้เสนอเรื่อง การขอจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาสายสามัญไปที่จังหวัดและกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตามลำดับ                 
                  ต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  ลงวันที่ 22 มกราคม 2518 ได้จัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาที่อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ  ชื่อ  “โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม”  ได้เปิดทำการสอนครั้งแรก  เมื่อวันที่  2  มิถุนายน  2518  มีนักเรียนรุ่นแรก  จำนวน  75  คน  มีครู  3  คน นักการ  1  คน โดยมี  นายอุดมศักดิ์  พิณทอง  เป็นผู้บริหารโรงเรียนคนแรก  โดยใช้อาคารเรียนชั่วคราวของโรงเรียนบ้านยางชุมน้อย (หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)
                 ปีการศึกษา  2519  ได้ย้ายมาทำการสอนในสถานที่ปัจจุบัน  ในพื้นที่  105  ไร่  1  งาน  75  ตารางวา  โดยได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  216 ก  บ้านพักครู บ้านพักภารโรง  ห้องน้ำนักเรียน  โรงเรียนได้มีการพัฒนาทุก ๆ ด้านอย่างต่อเนื่อง  ทั้งด้านอาคารสถานที่  จำนวนนักเรียน  จำนวนครู  ตลอดจนสภาพแวดล้อมต่าง  ๆ จนกลายเป็นโรงเรียนมัธยมที่มีชื่อเสียงประจำอำเภอยางชุมน้อย


<